Cáp điện thoại Cat3 UTP 10 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 10 đôi
21 Tháng Mười Một, 2017
Cáp điện thoại Cat3 UTP 25 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 25 đôi
21 Tháng Mười Một, 2017
Show all
Cáp điện thoại SACOM
Cáp điện thoại SACOM
Cáp điện thoại SACOM
Cáp điện thoại SACOM

Cáp điện thoại SACOM

Danh mục:
Mô tả

Cáp điện thoại SACOM

Cáp điện thoại SACOM

Cáp điện thoại SACOM

Cáp điện thoại SACOM 10 đôi (0,5mmx2x10) , có dầu chống ẩm, có dây gia cường, sử dụng trong nhà, ngoài trời hoặc chôn ngầm

Cáp điện thoại SACOM 20 đôi (0,5mmx2x20) , có dầu chống ẩm, có dây gia cường, sử dụng trong nhà, ngoài trời hoặc chôn ngầm

Cáp điện thoại SACOM 50 đôi (0,5mmx2x50) , có dầu chống ẩm, có dây gia cường, sử dụng trong nhà, ngoài trời hoặc chôn ngầm

Cáp điện thoại SACOM 100 đôi (0,5mmx2x50) , có dầu chống ẩm, có dây gia cường, sử dụng trong nhà, ngoài trời hoặc chôn ngầm

Danh mục: Dây cáp điện thoại

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Trí Việt (Triviets)
Website: http://www.triviets.com.vn
Website: https://www.linhkientongdai.com.vn
Hotline: 0975 170 136

Hotline 0975.136.888