Cáp điện thoại SACOM
Cáp điện thoại SACOM
21 Tháng Mười Một, 2017
Cáp điện thoại Cat3 UTP 50 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 50 đôi
21 Tháng Mười Một, 2017
Show all
Cáp điện thoại Cat3 UTP 25 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 25 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 10 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 10 đôi

Cáp điện thoại Cat3 UTP 25 đôi

Danh mục:
Mô tả

Cáp điện thoại Cat3 UTP 25 đôi

Cáp điện thoại Cat3 UTP 25 đôi

Cáp điện thoại Cat3 UTP 25 đôi

Cáp điện thoại Cat3 UTP 25 đôi (Nexans UTP CAT 3 0,5mm PVC 25-pair cable 500m/reel).
Cáp điện thoại mềm sử dụng trong nhà, bọc chống nhiễu, không có dầu chống ẩm

Danh mục: Dây cáp điện thoại

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Trí Việt (Triviets)
Website: http://www.triviets.com.vn
Website: https://www.linhkientongdai.com.vn
Hotline: 0975 170 136

Hotline 0975.136.888