Cáp điện thoại Cat3 UTP 50 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 50 đôi
21 Tháng Mười Một, 2017
Card 4 trung kế và 16 máy nhánh analog
Card 4/16
22 Tháng Mười Một, 2017
Show all
Cáp điện thoại Cat3 UTP 100 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 50 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 100 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 10 đôi

Cáp điện thoại Cat3 UTP 100 đôi

Danh mục:
Mô tả

Cáp điện thoại Cat3 UTP 100 đôi

Cáp điện thoại Cat3 UTP 100 đôi

Cáp điện thoại Cat3 UTP 100 đôi

Cáp điện thoại Cat3 UTP 100 đôi 100x2x0.5 (Nexans UTP CAT 3 0,5mm PVC 100-pair cable 1000m/reel).
Cáp điện thoại mềm sử dụng trong nhà, bọc chống nhiễu, không có dầu chống ẩm

Danh mục: Dây cáp điện thoại

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Trí Việt (Triviets)
Website: http://www.triviets.com.vn
Website: https://www.linhkientongdai.com.vn
Hotline: 0975 170 136

Hotline 0975.136.888