Hướng dẫn tạo bảng cấm cho tổng đài Siemens
Hướng dẫn tạo bảng cấm cho tổng đài Siemens
3 Tháng Sáu, 2016
Giải pháp thoại Unify Openscape
Các giải pháp của Unify Openscape
17 Tháng Tám, 2016

Hướng dẫn chuyển cuộc gọi tổng đài Siemens Unify

Hướng dẫn chuyển cuộc gọi tổng đài Siemens Unify

Hướng dẫn chuyển cuộc gọi tổng đài Unify

Hướng dẫn chuyển cuộc gọi tổng đài Siemens Unify

Các bước thực hiện tuần tự như sau:

Bước 1: Tải dữ liệu CDB từ tổng đài về máy tính.

 • Chọn INCOMMING CALLS/ CALL FORWARDING

Bước 2: 

Ví dụ: Từ số 100 forwarding tất cả các cuộc gọi vào đó sẽ được chuyển qua số 101 sao khoảng thời gian quy định.

 • Ở bảng call dest.List-definition
  • Trong ô ” NO.” ta chọn số thứ tự là “1”
  • Trong ô “TARGET 2” ta điền số đích là 101.
  • Trong ô “CYCLES” ta quy định thời gian forward đến số 101 là “1=5s” ( mặc định hệ thống  là 3×5=15s)
 • Ở bảng call dest. List. Station assignment
  • Trong ô “CALL NO.” chọn số nội bộ cần forward
  • Trong ô “DAY;NIGHT; INTERNAL” thì ta chọn số thự tự tương ứng với cột “NO.” trên bảng call dest. List-definition.

Bước 3: Khi lập trình xong thì click “APPLY” và tải dữ liệu CDB từ máy tính vào tổng đài.

Trên đây là Hướng dẫn chuyển cuộc gọi tổng đài Siemens Unify

Bạn có thể tìm hiểu thêm tài liệu lập trình tổng đài Siemens Unify tại đây.

Khi cần hỗ trợ xin hãy liên hệ website: https://linhkientongdai.com.vn

Comments are closed.

Hotline 0975.136.888