Công ty TNHH đầu tư công nghệ Trí Việt (TrivietS) là nhà phân phối giải pháp và sản phẩm của Siemens Unify tại Miền Bắc, chúng tôi cung cấp các sản phẩm dịch vụ hoàn chỉnh từ hãng SIEMENS/ĐỨC phục vụ khách hàng tại Việt Nam.


Chi Tiết

Linh kiện tổng đài Siemens Unify – Công ty TNHH đầu tư công nghệ Trí Việt (TrivietS).

Nhà phân phối giải pháp và Sản phẩm của Siemens Unify tại Miền Bắc.

Cung cấp Giải pháp thoại hoàn chỉnh từ hãng SIEMENS/ĐỨC phục vụ khách hàng tại Việt Nam.

Cung cấp linh kiện thay thế dùng cho các dòng Siemens Unify tại miền Bắc.

Card thay thế dùng cho tổng đài Siemens Unify.

Dịch vụ tổng đài Siemens Unify tại miền Bắc.

Bảo trì sửa chữ tổng đài Siemens Unify.

Cho thuê hệ thống tổng đài Siemens Unify.

Linh kiện tổng đài Siemens Unify