14 Tháng Sáu, 2016
Hướng dẫn chuyển cuộc gọi tổng đài Siemens Unify

Hướng dẫn chuyển cuộc gọi tổng đài Siemens Unify

Hướng dẫn chuyển cuộc gọi tổng đài Siemens Unify Các bước thực hiện tuần tự như sau: Bước 1: Tải dữ liệu CDB từ tổng đài về […]

Hotline 0975.136.888