Tài liệu tổng đài Siemens
Tài liệu tổng đài Siemens
1 Tháng Sáu, 2016
Hướng dẫn tạo bảng cấm cho tổng đài Siemens
Hướng dẫn tạo bảng cấm cho tổng đài Siemens
3 Tháng Sáu, 2016

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Hipath manager E

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Hipath manager E

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Hipath manager E

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Hipath manager E để lập trình, cài đặt cho tổng đài Siemens Hipath 3550/3750/3800.

Các bạn có thể download phần mềm tại đây.

Sau khi download phân mềm từ https://linhkientongdai.com.vn các bạn giải nén và chạy file “Setup”.

Chờ phần mềm giải nén:

Bắt đầu cài đặt :Click Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Hipath manager E

Click Next.

Click Next.

Click Next.

Next tiếp.

Chờ phần mềm cài đặt xong click Finish.

Như vậy là đã cài đặt phần mềm thành công để lập trình cho tổng đài Siemens Hipath 3000 trên PC.

Quý vị có thể download tài liệu lập trình cho tổng đài Siemens tại đây.

Khi cần hỗ các bạn xin hãy liên hệ https://linhkientongdai.com.vn

Comments are closed.

Hotline 0975.136.888