Cáp điện thoại Cat3 UTP 25 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 25 đôi
21 Tháng Mười Một, 2017
Cáp điện thoại Cat3 UTP 100 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 100 đôi
21 Tháng Mười Một, 2017
Show all
Cáp điện thoại Cat3 UTP 50 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 50 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 50 đôi
Cáp điện thoại Cat3 UTP 50 đôi

Cáp điện thoại Cat3 UTP 50 đôi

Danh mục:
Mô tả

Cáp điện thoại Cat3 UTP 50 đôi

Cáp điện thoại Cat3 UTP 50 đôi

Cáp điện thoại Cat3 UTP 50 đôi

Cáp điện thoại Cat3 UTP 50 đôi 50x2x0.5 (Nexans UTP CAT 3 0,5mm PVC 50-pair cable 1000m/reel).
Cáp điện thoại mềm sử dụng trong nhà, bọc chống nhiễu, không có dầu chống ẩm

Danh mục: Dây cáp điện thoại

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Trí Việt (Triviets)
Website: http://www.triviets.com.vn
Websiet: https://www.linhkientongdai.com.vn
Hotline: 0975 170 136

Hotline 0975.136.888