Danh mục linh kiện Siemens Hipath 3800
Linh kiện Hipath 3800
18 Tháng Ba, 2016
Show all
Linh kiện tổng đài Siemens Hipath 4000
Danh mục linh kiện Siemens Hipath 3800
Danh mục linh kiện Siemens Hipath 3800
Card SLMA24 dùng cho tổng đài Siemens

Card tổng đài Hipath 4000

Chuyên cung cấp linh kiện thay thế cho dòng tổng đài Siemens Hipath 4000 tại Hà Nội

Mô tả

Card mở rộng tổng đài Siemens Hipath 4000, Linh kiện thay thế cho dòng tổng đài Siemens Hipath 4000 Danh sách Linh kiện tổng đài Hipaht 4000

HiPath 4000 là máy chủ truyền đa dịch vụ đa phương tiện thế hệ mới nhất của Siemens.

HiPath 4000 cho phép khả năng đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu hiện tại cũng như tương lai lâu dài.

Hỗ trợ đồng thời các công nghệ TDM truyền thống và IP, HiPath 4000 cho phép các cấu hình khai thác linh hoạt, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng truyền thông và công nghệ thông tin hiện có cũng như giảm tới tối thiểu chi phí đầu tư.

Với các giao diện mở và chuẩn hóa, HiPath 4000 cũng cho phép kết nối thông suốt với các hệ thống và mạng khác cũng và khả năng tích hợp với các ứng dụng sẵn có cũng như phát triển thêm các ứng dụng.

Khi sử dụng theo cấu hình độc lập, hệ thống cung cấp các dịch vụ truyền thông cao cấp cho số lượng người sử dụng lên đến 12000 với các thiết bị đầu cuối khác nhau: điện thoại số, điện thoại tương tự, điện thoại IP, điện thoại không dây, thiết bị ISDN, PC, thiết bị video, truyền dữ liệu…

HiPath 4000 là nền tảng cho phép tích hợp các giải pháp chuyên nghiệp như trung tâm điều vận, trung tâm giao dịch (call center/ contact center), truyền thông lưu động (cordless/ mobile office), tin nhắn hợp nhất (unified messaging), khách sạn, bệnh viện…

HiPath 4000 bao gồm 1 tủ điều khiển trung tâm (Controller/ Communication Server) cho phép kết nối tối đa 15 tủ ngoại vi kết nối trực tiếp (Direct Connected Access Point), và 83 khối (tủ) truy cập ngoại vi phân tán qua IP (IP Distributed Access Point – IPDA).
Danh sách Linh kiện tổng đài Hipaht 4000 gồm có

DIUCS30810-Q2185
DIUN2S30810-Q2196-X
DIUN4S30810-Q2195-X
DIUS2S30810-Q2096-X
DP3DMS30810-Q2201-X
DP4LS30810-Q2250-X
DP4LS30810-Q2250-X100
DP4LS30810-Q2250-X300
DP486S30810-Q2200-X100
DPC5S30810-Q2270-X000
DPC5S30810-Q2270-X000
DPC5S30810-Q2270-X100
DPC5S30810-Q2270-X100
DPMLS30810-Q2149
DSC80S30810-Q2161-X
DSC80S30810-Q2161-X100
DSCXS30810-Q2261-X
DSCXS30810-Q2261-X100
DSCXLS30810-Q2311-X
DSCXLS30810-Q2311-X
DSCXLS30810-Q2311-X200
DSCXLS30810-Q2311-X300
1GB RAM for DSCXLV20810-F7111
DSCXL2 (080) inc 4GB DRAMS30122-X8004-X35
DSCXL2+ (080) inc 4GB DRAMS30122-X8004-X39
HDMO board onlyS30810-Q2310-X
HDMO 1.3Gb inc MODS30810-K2310-X
HD/CF (base board only)S30810-K2319-X100
HD/CF (inc HDD & CF)S30810-K2319-X300
HUBCS30810-Q2143-X
HUBCS30810-Q2143-X
LTUCES30810-Q2148-X
LTUCES30810-Q2248-X
LTUCXS30810-Q2166-X
LTUCAS30810-Q2266-X
SIUCXS30810-Q2232-X
SIUXS30810-Q2233-X
SIUX2S30810-Q2187
Sivapac AdaptorsC39228-A7195
SL100S30807-Q6705-X000
SL200S30807-Q6618-x
SLCS30810-Q2151-X200
SLCS30810-Q2151-X300
SLC24S30810-Q2193-X200-F4
SLCNS30810-Q2193-X300
BS2/2S30807-H5471-X200
BS3/1S30807-H5482-X
BS2/3S30807-U5471-X-
BS3/3S30807-H5485
BS4S30807-U5491-XF
BS4S30807-U5491-XF
SLMA2S30810-Q2246
SLMACS30810-Q2191-C
SLMAES30810-Q2225-X
SLMARS30810-Q2480
SLMAVS30810-Q2227-X
SLMAV8S30810-Q2227-X1
SLMR2S30810-Q2472-X
SLMR3S30810-Q2473-X
SLMBS30810-Q2150-X100
SLMBS30810-Q2150-X
SLMDS30810-Q2023-X200
SLMOS30810-Q2144-X
SLMO2S30810-Q2168-X
SLMO2S30810-Q2168-X
SLMOPS30810-Q2169-X100
STMI2S30810-Q2316-X
STMI2 (with Q5697-X200)S30810-Q2316-X10
STMI4S30810-Q2324-X500
STMI4 (with Q5697-X300)S30810-Q2324-X510
TMBDS30810-Q2025-X300
TMC16S30810-Q2475-X000
TMC16S30810-Q2475-X000
TMEW2S30810-Q2292-X
TM2LPS30810-Q2159-X180
TM2LPS30810-Q2159-X160
TM2LPS30810-Q2159-X140

Danh sách Linh kiện tổng đài Hipaht 4000, Phân phối tổng đài Siemens Unify tại miền Bắc, Linh kiện tổng đài Siemens Unify

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Trí Việt (Triviets)
Website: http://www.triviets.com.vn
Website: https://www.linhkientongdai.com.vn
Hotline: 0975 170 136

Hotline 0975.136.888