Card DSCXL card điều khiển Hipath 4000
Card DSCXL Hipath 4000
26 Tháng Ba, 2016
Card DIUT2 Trung Kế luồng Siemens Hipath 3800
Card DIUT2 Hipath 3800
27 Tháng Ba, 2016
Show all
Card TM2LP- Card trung kế Siemens Hipath

Card TM2LP Siemens

Card TM2LP- Card Trung kế 8 dùng cho tổng đài Siemens Hipath 4000, Hipath 3800

Mô tả

Card TM2LP- Card trung kế Siemens Hipath – cung cấp 08 trung kế thường Bưu điện dùng cho tổng đài Siemens

Card TM2LP- Card trung kế Siemens Hipath

Card TM2LP- Card trung kế Siemens Hipath

Card TM2LP- S30810-Q2159-X180/X160/X140 dùng cho Siemens Hipath 4000, Hicom 300

Card TM2LP- S30810-Q2159-X160 dùng cho Siemens Hipath 4000, Hicom 300

Card TM2LP- S30810-Q2159-X140 dùng cho Siemens Hipath 4000, Hicom 300

Card TM2LP- S30810-Q2159-X130 dùng cho Siemens Hipath 3800

Cung cấp linh kiện thay thế cho các dòng tổng đài Siemens Unify. Xem thêm danh mục Card tổng đài.

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Trí Việt (Triviets)
Website: http://www.triviets.com.vn
https://www.linhkientongdai.com.vn
Hotline: 0975 170 136

Hotline 0975.136.888