STMI Card VOIP Siemens Hipath 4000
Card VOIP Hipath 4000
26 Tháng Ba, 2016
Card TM2LP- Card trung kế Siemens Hipath
Card TM2LP Siemens
27 Tháng Ba, 2016
Show all
Card DSCXL card điều khiển Hipath 4000
Card DSCXL card điều khiển Hipath 4000
Card DSCXL card điều khiển Hipath 4000
Card DSCXL card điều khiển Hipath 4000

Card DSCXL Hipath 4000

Mô tả

Card DSCXL Card điều khiển Hipath 4000, DSCXL tổng đài Siemens Hipath 4000

DSCXL: S30810-Q2311-X dùng cho tổng đài Hipath 4000 V2, Hipath 4000 V3

DSCXL: S30810-Q2311-X300 dùng cho tổng đài Hipath 4000 V4, Hipath 4000 V5

Mỗi cạc DSCXL cung cấp 2 giao diện V.24 và 4 giao diện LAN cho kết nối điều khiển, quản trị. Môđun SF2X8 chứa 2 bộ switch độc lập cho phép kết nối các cạc xử lý, đồng thời cung cấp 8 giao diện LAN Ethernet 10/100 cho các thiết bị quản lý và ứng dụng ngoài.

Card DSCXL card điều khiển Hipath 4000

Card DSCXL card điều khiển Hipath 4000

Cung cấp linh kiện thay thế cho các dòng tổng đài Siemens gồm:

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Trí Việt (Triviets)
Website: http://www.triviets.com.vn
Website: https://www.linhkientongdai.com.vn
Hotline: 0975 170 136

Hotline 0975.136.888