Card CBSAP - Card điều khiển tổng đài Siemens Hipath 3800
CBSAP Siemens Hipath 3800
15 Tháng Chín, 2017
Card thuê bao 16 analog tổng đài Siemens Hipath 3550
Card SLAD16 Hipath 3550
15 Tháng Chín, 2017
Show all
Card HG1500 Tổng đài Siemens Hipath 3800
Card HG1500 Tổng đài Siemens Hipath 3800
Card HG1500 Tổng đài Siemens Hipath 3800
Card HG1500 Tổng đài Siemens Hipath 3800

Card HG1500 Hipath 3800

Card HG1500, Card VOIP -Card giao diện IP dùng cho tổng đài Siemens HiPath 3800

DOWNLOAD

Mô tả

Card HG1500 Tổng đài Siemens Hipath 3800 – Card VOIP Siemens Hipath 3800, Card IP Tổng đài Siemens Hipath 3800

Card HG1500 tổng đài Hipath 3800: Card IP Gateway Hipath 38000, giao diện IP dùng cho tổng đài Siemens HiPath 3800

Card HG1500 Tổng đài Siemens Hipath 3800

Card HG1500 Tổng đài Siemens Hipath 3800

STMI2S30810-Q2316-X100
STMI2S30810-Q2316-X100
STMD3S30810-Q2217-X10
STMD3S30810-Q2217-X10

Card VOIP Tổng đài Siemens Hipath 3800, Xem thêm danh mục Card cho tổng đài Siemens Hipath 3800.

TrivietS là nhà phân phối giải pháp và sản phẩm của Siemens Unify tại Miền Bắc, chúng tôi cung cấp các sản phẩm dịch vụ hoàn chỉnh từ hãng SIEMENS/ĐỨC phục vụ khách hàng tại Việt Nam

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Trí Việt (Triviets).
Website: http://www.triviets.com.vn
Website: https://www.linhkientongdai.com.vn
Hotline: 0975 170 136

Hotline 0975.136.888