Card DIUT2 Trung Kế luồng Siemens Hipath 3800
Card DIUT2 Hipath 3800
27 Tháng Ba, 2016
Card VOIP Hipath 3800
27 Tháng Ba, 2016
Show all
LUNA2 Bộ nguồn tổng đài Siemens
LUNA2 Bộ nguồn tổng đài Siemens
LUNA2 Bộ nguồn tổng đài Siemens
LUNA2 Bộ nguồn tổng đài Siemens

Bộ nguồn LUNA2 Siemens

LUNA2 Nguồn Dùng Cho Tổng Đài Siemens Hipath 3800 Hipath 4000

Mô tả

LUNA2 Bộ nguồn tổng đài Siemens Hipath 3800 Hipath 4000

Bộ nguồn LUNA2 : PN: S30122-H7686-X1

Luna2 nguồn dùng chung cho dòng tổng đài Siemens Hipath 3800 và Siemens Hipath 4000, cung cấp điện áp cho tổng đài Siemens

Tủ Hipath 3800 và AP 3700 được cấp nguồn bằng một bộ nguồn không gián đoạn LUNA2 với đầu vào AC 88..264V và kết nối accu DC-48V. Các accu dự phòng có thể được kết nối độc lập cho từng tủ hay tập trung cho tất cả các tủ.

LUNA2 Bộ nguồn tổng đài Siemens

LUNA2 Bộ nguồn tổng đài Siemens

Xoay chiều

88..260V, 50/60Hz

Một chiều (accu)

-48V danh định

Tin liên quan đến hệ thống Siemens Hipath 3800 Hipath 4000. Linh kiện thay thế dùng cho dòng tổng đài Siemens Hipath 3800 Hipath 4000

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Trí Việt (Triviets)
Website: http://www.triviets.com.vn
https://www.linhkientongdai.com.vn
Hotline: 0975 170 136