Danh sách Card Tổng đài Siemens Hipath 4000
Danh sách Card Tổng đài Siemens Hipath 4000
18 Tháng Ba, 2016
Hướng dẫn sử dụng điện thoại Siemens
Hướng dẫn sử dụng điện thoại Siemens
18 Tháng Ba, 2016

Hướng dẫn lập trình cài đặt tổng đài Siemens Hipath 1190

Hướng dẫn lập trình cài đặt tổng đài Siemens Hipath 1190

Hướng dẫn lập trình cài đặt tổng đài Siemens Hipath 1190

Hướng dẫn lập trình cài đặt tổng đài Siemens Hipath 1190, bắt đầu chế độ cài đặt

Có thể thực hiện việc cài đặt tổng đài trên máy điện thoại DTMF thông thường, máy keyphone hoặc máy điện thoại số OptiPoint, nối vào cổng máy nhánh đầu tiên của tổng đài (số máy nhánh mặc định 11 hoặc 101).

Có thể cài đặt tổng đài từ PC nối trực tiếp vào cổng V24, USB hoặc qua mạng IP.

Có thể cài đặt tổng đài từ xa, dùng máy điện thoại DTMF hoặc PC.

Không thể thực hiện cài đặt song song từ hai máy nhánh cũng như không thể thực hiện cài đặt cùng một lúc từ máy nhánh và PC.

 • nhấc máy
 • *95
 • nhập password (mặc định: 31994)

Trong quá trình cài đặt, nếu nhập số liệu sai, tổng đài sẽ phát tone không chấp nhận là 3 tiếng bíp.

Hướng dẫn lập trình cài đặt tổng đài Siemens Hipath 1190

2. Cài đặt chung Hướng dẫn lập trình cài đặt tổng đài Siemens Hipath 1190

2.1 Ngôn ngữ trên màn hình máy điện thoại siemens

Code = 164

1 = tiếng Bồ Đào Nha (mặc định của HiPath 1190)

2 = tiếng Tây Ban Nha

3 = tiếng Anh (mặc định của HiPath 1120/1130/1150)

4 = tiếng Pháp

Chọn: 3 = tiếng Anh

Advanced -> System settings -> Regional settings -> Language

2.2 Tone mời quay số (dialing tone)Hướng dẫn lập trình cài đặt tổng đài Siemens Hipath 1190

Tone mời quay số được xác định bởi mã nước. Để có tone mời quay số đúng, chọn mã nước ứng với Việt Nam.

Code = 165

Chọn: 07 = Việt Nam (mặc định là 01, Brazil)

Advanced -> System settings -> Regional settings -> Country

2.3 Ngày giờ của hệ thống tổng đài Hipath 1190 Hipath 1150

Code = 114

Nhập: ngày tháng năm giờ phút = DDMMYYHHMM

DD = ngày = 1 – 31

MM = tháng = 1 -12

YY = năm = 00 – 99

HH = giờ = 00 – 23

MM = phút = 00 – 59

Ví dụ: 11 giờ sáng, ngày 26 tháng 5 năm 2006 = 2605061100

Advanced -> System settings -> Date and time

2.4 Nhạc chờ (MOH) Hướng dẫn lập trình cài đặt tổng đài Siemens Hipath 1190

Nhạc chờ có thể được lấy từ nguồn nhạc có sẵn trong của tổng đài, có thể từ bên ngoài qua cổng MOH, hoặc từ bên ngoài qua cổng máy nhánh.

Code = 136

0 = không có nhạc

1 = nhạc bên trong MIDI (mặc định)

2 = nhạc bên trong, AVE

3 = nhạc bên ngoài qua cổng MOH

4 = nhạc bên ngoài qua cổng máy nhánh

Advanced -> System settings -> Music on hold

2.5 Phân chia máy nhánh vào 2 nhóm MOH khác nhau

Có chia các máy nhánh vào 2 nhóm MOH khác nhau:

 • Code = 087
 • nhập số nhóm (1 hoặc 2)
 • nhập số máy nhánh
 • #

Để xoá, làm tương tự nhưng thay số máy nhánh bằng *.

Advanced -> Groups -> External music

2.6 Gán nguồn nhạc cho nhóm MOH

 • Code = 088
 • nhập số nhóm (1 hoặc 2)
 • nhập loại nguồn nhạc (0 đến 4, như mô tả ở 7.4)
 • #

Advanced -> Groups -> External music

2.7 Gán cổng máy nhánh thành điểm nối nguồn nhạc

 • Code = 089
 • nhập số nhóm MOH (1 hoặc 2)
 • nhập số máy nhánh dùng để nối nguồn nhạc
 • #

Để xoá, làm tương tự, thay số máy nhánh bằng *.

Advanced -> System settings -> Music on hold

2.8 Bảng quay số tắt

Có thể cài đặt quay số tắt cho nhiều nhất 250 số điện thoại khác nhau, mỗi số dài tối đa 15 ký tự. 250 số này sẽ ứng với 250 số tắt, từ 000 đến 249. Với dịch vụ này, thay vì phải quay một số dài có nhiều chữ số, người sử dụng chỉ cần quay số tắt 3 chữ số.

Để sử dụng dịch vụ, bấm *7 + số tắt (000 – 249)

Các bước cài đặt:

 • code = 112
 • nhập số quay tắt (000 – 249)
 • nhập số đích (nếu là số bên ngoài, phải nhập cả code chiếm trung kế)
 • chờ 5 giây để nghe tone xác nhận đã thực hiện đúng

Advanced -> Basic -> Phonebook

2.9 Chuyển đổi chế độ ngày và đêm trong tổng đài Siemens Hipath 1190

Bất kỳ người sử dụng nào có password đều có thể chuyển đổi tổng đài từ chế độ ngày sang đêm và ngược lại. Password định là 31994. Có thể thay đổi password này như sau:

 • code = 149
 • nhập password mới (5 chữ số)
 • #

Advanced -> System settings -> Passwords

Chuyển đổi từ ngày sang đêm:

 • từ 1 máy nhánh bất kỳ, nhấc máy bấm *44
 • nhập password (mặc định: 31994)
 • đặt máy

Chuyển đổi từ đêm sang ngày:

 • từ 1 máy nhánh bất kỳ, nhấc máy bấm #44
 • nhập password (mặc định: 31994)
 • đặt máy

Advanced -> Schedule

2.10 Thay đổi password hệ thống Siemens Hipath 1190

Password mặc định của tổng đài là 31994. Có thể đổi sang password mới (có 5 chữ số) như sau:

 • code = 180
 • nhập password mới (5 chữ số)
 • nhập password mới thêm một lần nữa (5 chữ số)

Advanced -> System settings -> Passwords

2.11  Reset password hệ thống về giá trị mặc định

Nếu làm mất password hệ thống, có thể reset về giá trị mặc định (31994) bằng cách nhập dẫy số sau:

 • #95 31994 431

2.12 Reset toàn bộ tổng đài về trạng thái mặc định

Có thể xoá toàn bộ các cài đặt, reset tổng đài về trạng thái mặc định.

 • code = 199
 • nhập password hệ thống

HiPath 1100 Manager -> File -> Return to factory configuration

2.13 Tắt bật tính năng cài đặt tổng đài từ xa

Có thể cho phép hoặc không cho phép cài đặt tổng đài từ xa.

Code = 157

* = cho phép (mặc định)

# = không cho phép

Advanced -> System settings -> Remote administration

2.14 Cài đặt tổng đài từ xa qua điện thoại viên

Các bước thực hiện như sau:

 • Cài đặt tổng đài từ xa qua FAX/DID module
 • chú ý: nếu không bấm 196, đường dây trung kế sẽ bị treo
 • sau khi kết thúc cài đặt, bấm 196 để giải phóng trung kế
 • chờ tone chấp nhận, sau đó nhập mã cài đặt như đang làm trực tiếp tại tổng đài
 • từ xa, nhập password hệ thống (password mặc định = 31994)
 • trên màn hình hiện “Replace Handset”; đặt máy xuống
 • bấm *991 để chuyển cuộc gọi sang chế độ cài đặt từ xa
 • ấn phím “Park” để xác nhận
 • trên màn hình máy System Phone hiện “Consult?”
 • từ xa, gọi đến tổng đài, nói chuyện với điện thoại viên (máy ở port đầu tiên)
 • set tổng đài về trạng thái cho phép cài đặt từ xa
 • Khi nghe câu chào, bấm *95
 • nhập password (31994)
 • chờ tone chấp nhận
 • sau khi kết thúc, bấm 196 để giải phóng đường

Tin liên quan – Linh kiện thay thế cho các dòng tổng đài Hipath 1100, Hipath 1150, Hipath 1190

Comments are closed.

Hotline 0975.136.888