Hướng dẫn lập trình cài đặt tổng đài Siemens Hipath 1190
Hướng dẫn lập trình cài đặt tổng đài Siemens Hipath 1190
18 Tháng Ba, 2016

Danh sách Card Tổng đài Siemens Hipath 4000

Danh sách Card Tổng đài Siemens Hipath 4000

Danh sách Card Tổng đài Siemens Hipath 4000

Tổng đài Siemens Hipath 4000, Danh sách Card Tổng đài Siemens Hipath 4000

Tổng đài Siemens HiPath 4000 cho phép khả năng đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu hiện tại cũng như tương lai lâu dài. Hỗ trợ đồng thời các công nghệ TDM truyền thống và IP,

Tổng đài HiPath 4000 là nền tảng cho phép tích hợp các giải pháp chuyên nghiệp như trung tâm điều vận, trung tâm giao dịch (call center/ contact center), truyền thông lưu động (cordless/ mobile office), tin nhắn hợp nhất (unified messaging), khách sạn, bệnh viện…

HiPath 4000 bao gồm 1 tủ điều khiển trung tâm (Controller/ Communication Server) cho phép kết nối tối đa 15 tủ ngoại vi kết nối trực tiếp (Direct Connected Access Point), và 83 khối (tủ) truy cập ngoại vi phân tán qua IP (IP Distributed Access Point – IPDA).

Danh sách Linh kiện tổng đài Hipaht 4000

Danh sách Card Tổng đài Siemens Hipath 4000

DIUCS30810-Q2185
DIUN2S30810-Q2196-X
DIUN4S30810-Q2195-X
DIUS2S30810-Q2096-X
DP3DMS30810-Q2201-X
DP4LS30810-Q2250-X
DP4LS30810-Q2250-X100
DP4LS30810-Q2250-X300
DP486S30810-Q2200-X100
DPC5S30810-Q2270-X000
DPC5S30810-Q2270-X000
DPC5S30810-Q2270-X100
DPC5S30810-Q2270-X100
DPMLS30810-Q2149
DSC80S30810-Q2161-X
DSC80S30810-Q2161-X100
DSCXS30810-Q2261-X
DSCXS30810-Q2261-X100
DSCXLS30810-Q2311-X
DSCXLS30810-Q2311-X
DSCXLS30810-Q2311-X200
DSCXLS30810-Q2311-X300
1GB RAM for DSCXLV20810-F7111
DSCXL2 (080) inc 4GB DRAMS30122-X8004-X35
DSCXL2+ (080) inc 4GB DRAMS30122-X8004-X39
HDMO board onlyS30810-Q2310-X
HDMO 1.3Gb inc MODS30810-K2310-X
HD/CF (base board only)S30810-K2319-X100
HD/CF (inc HDD & CF)S30810-K2319-X300
HUBCS30810-Q2143-X
HUBCS30810-Q2143-X
LTUCES30810-Q2148-X
LTUCES30810-Q2248-X
LTUCXS30810-Q2166-X
LTUCAS30810-Q2266-X
SIUCXS30810-Q2232-X
SIUXS30810-Q2233-X
SIUX2S30810-Q2187
Sivapac AdaptorsC39228-A7195
SL100S30807-Q6705-X000
SL200S30807-Q6618-x
SLCS30810-Q2151-X200
SLCS30810-Q2151-X300
SLC24S30810-Q2193-X200-F4
SLCNS30810-Q2193-X300
BS2/2S30807-H5471-X200
BS3/1S30807-H5482-X
BS2/3S30807-U5471-X-
BS3/3S30807-H5485
BS4S30807-U5491-XF
BS4S30807-U5491-XF
SLMA2S30810-Q2246
SLMACS30810-Q2191-C
SLMAES30810-Q2225-X
SLMARS30810-Q2480
SLMAVS30810-Q2227-X
SLMAV8S30810-Q2227-X1
SLMR2S30810-Q2472-X
SLMR3S30810-Q2473-X
SLMBS30810-Q2150-X100
SLMBS30810-Q2150-X
SLMDS30810-Q2023-X200
SLMOS30810-Q2144-X
SLMO2S30810-Q2168-X
SLMO2S30810-Q2168-X
SLMOPS30810-Q2169-X100
STMI2S30810-Q2316-X
STMI2 (with Q5697-X200)S30810-Q2316-X10
STMI4S30810-Q2324-X500
STMI4 (with Q5697-X300)S30810-Q2324-X510
TMBDS30810-Q2025-X300
TMC16S30810-Q2475-X000
TMC16S30810-Q2475-X000
TMEW2S30810-Q2292-X
TM2LPS30810-Q2159-X180
TM2LPS30810-Q2159-X160
TM2LPS30810-Q2159-X140

Tin liên quan đến tổng đài Siemens Hipath 4000, Cung cấp linh kiện tổng đài Siemens 

Linh kện tổng đài Hipath 4000

Thông số kĩ thuật tổng đài Siemens Hipath 4000

Cấu trúc hệ thống tổng đài Siemens Hipath 4000

Linh kiện thay thế cho tổng đài Siemens Hipath 4000

Comments are closed.

Hotline 0975.136.888