18 Tháng Ba, 2016
Hướng dẫn lập trình cài đặt tổng đài Siemens Hipath 1190

Hướng dẫn lập trình cài đặt tổng đài Siemens Hipath 1190

Hướng dẫn lập trình cài đặt tổng đài Siemens Hipath 1190, bắt đầu chế độ cài đặt Có thể thực hiện việc cài đặt tổng đài […]

Hotline 0975.136.888