card-dieu-khien-cbsap-hipath-3550
Card điều khiển Hipath 3550
27 Tháng Ba, 2016
Card EB 2 trung kế 10 thuê bao Hipath 1100
Card EB 2/10
27 Tháng Ba, 2016
Show all
PSU Bộ nguồn Hipath 1190
PSU Bộ nguồn Hipath 1190
PSU Bộ nguồn Hipath 1190
PSU Bộ nguồn Hipath 1190

PSU Bộ nguồn

Bộ nguồn PSU dùng chung cho các dòng tổng đài Siemens Hipath 1190, tổng đài Siemens Hipath 1150, tổng đài Siemens Hipath 1120

Mô tả

PSU Bộ nguồn Siemens Hipath 1190 – Nguồn PSU dùng cho tổng đài Siemens Hipath 1100

Nguồn PSU dùng chung cho các dòng tổng đài Siemens Hipath 1190, tổng đài Siemens Hipath 1150, tổng đài Siemens Hipath 1120.

PSU Bộ nguồn Hipath 1190

PSU Bộ nguồn Hipath 1190

Part No: S30122-H7714-X10-3.

Cung cấp linh kiện thay thế cho các dòng tổng đài Siemens Unify gồm:

Linh kiện Siemens Hipath 4000

Linh kiện Siemens Hipath 3800

Linh kiện Siemens Hipath 1100

Linh kiện Siemens Hicom 300

Linh kiện tổng đài Unify

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Trí Việt (Triviets)
Website: http://www.triviets.com.vn
Website: https://www.linhkientongdai.com.vn
Hotline: 0975 170 136

Hotline 0975.136.888