Card SLMA24 dùng cho tổng đài Siemens
Card SLMA24 Hipath 3800
26 Tháng Ba, 2016
Card NCUI2 Siemens Hipath 4000
Card NCUI2 Hipath 4000
26 Tháng Ba, 2016
Show all
Card SIUCX tổng đài Siemens Hipath

Card SIUCX Hipath 4000

Card SIUCX  – Card báo hiệu sử dụng chung cho tổng đài Siemens Hipath 4000, Siemens Hicom 300

Mô tả

Card SIUCX tổng đài Siemens Hipath

Card SIUCX tổng đài Siemens Hipath

Card SIUCX tổng đài Siemens Hipath

 SIUX Card báo hiệu sử dụng chung cho tổng đài Siemens Hipath 4000, Siemens Hicom 300
SIUCXS30810-Q2232-X
SIUXS30810-Q2233-X
SIUX2S30810-Q2187

Hotline 0975.136.888