Card trung kế số ISDN cho Hipath 4000,

Card STMD2 cung cấp 8 giao diện ISDN,

Card STMD2 card trung kế ISDN Hipath 4000

Hiển thị một kết quả duy nhất