Điện thoại kỹ thuật số DT310 2E
Điện thoại số DT310 2E
15 Tháng Mười Hai, 2017
Điện thoại kỹ thuật số DT750
Điện thoại kỹ thuật số DT750
15 Tháng Mười Hai, 2017
Show all
Điện thoại kỹ thuật số DT330
Điện thoại kỹ thuật số DT330
Điện thoại kỹ thuật số DT330
Điện thoại kỹ thuật số DT330

Điện thoại kỹ thuật số DT330

Danh mục:
Mô tả

Điện thoại kỹ thuật số DT330

Điện thoại kỹ thuật số DT330 với các dòng sản phẩm

Điện thoại kỹ thuật số DT330

Điện thoại kỹ thuật số DT330

Điện thoại DT330 DESI-Less:

Điện thoại kỹ thuật số (màu đen) – DT330 (Value) Digital DESI-less Telephone (Black)Điện thoại DT330 (Value) Digital DESI-less Telephone (Black)

Điện thoại DT330 32D:

Điện thoại kỹ thuật số 32 phím chức năng (màu trắng) – DT330 (Value) Digital 32 Button Display Telephone (Black)Điện thoại DT330 (Value) Digital 32 Button Display Telephone (Black)

Điện thoại DT330 24D:

Điện thoại kỹ thuật số 24 phím chức năng (màu trắng) – DT330 (Value) Digital 24 Button Display Telephone (Black)Điện thoại DT330 (Value) Digital 24 Button Display Telephone (Black)

Điện thoại DT330 12D:

Điện thoại kỹ thuật số 12 phím chức năng (màu đen) – DT330 (Value) Digital 12 Button Display Telephone (Black)Điện thoại DT330 (Value) Digital 12 Button Display Telephone (Black)

Triviets nhà phân phối thiết bị, Tổng đài NEC tại miền bắc.

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Trí Việt (Triviets).
Website: http://www.triviets.com.vn
Website: https://www.linhkientongdai.com.vn
Hotline: 0975 170 136

Hotline 0975.136.888