Card trả lời tự động 4 kênh đồng thời
Card trả lời tự động 4 kênh
22 Tháng Mười Một, 2017
Card MG-VOIB24 24 kênh VoIP
Card MG-VOIB24
22 Tháng Mười Một, 2017
Show all
Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 thuê bao
Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 thuê bao
Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 thuê bao
Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 thuê bao

Card AR-CSB316

Danh mục:
Mô tả

Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 thuê bao

Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 thuê bao

Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 thuê bao

Card Tổng đài điện thoại LG  AR-CSB316.STGCard mở rộng 3 trung kế CO, 16 thuê bao analog

 

Card Tổng đài điện thoại LG  AR-CSB316.STG:  Card mở rộng 3 trung kế CO, 8 thuê bao hỗn hợp

Card AR-CSB316 được cài đặt trên vị trí (CN2) của khung BKSU và EKSU. Nó cung cấp 3 trung kế CO và 16 thuê bao thường SLT
Option Modul nhận xung tính cước AR-CMU50PR
Board mở rộng là SLUB cung cấp 8 thuê bao thường SLT. Nó được gắn sẵn trên AR-CSB316 khi sản xuất
Card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 thuê bao được cài đặt trên vị trí CN2) của khung tổng đài LG  BKSU và EKSU. Nó cung cấp 3 trung kế CO và 16 thuê bao thường SLT

Danh mục: Tổng đài LG Ericsson

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Trí Việt (Triviets)
Website: http://www.triviets.com.vn
Website: https://www.linhkientongdai.com.vn
Hotline: 0975 170 136

Hotline 0975.136.888