Cấu trúc hệ thống tổng đài Siemens Hipath 4000
25 Tháng Ba, 2016
Thông số kĩ thuật tổng đài Siemens Hipath 4000
Thông số kĩ thuật tổng đài Siemens Hipath 4000
25 Tháng Ba, 2016

Các loại card giao tiếp cho tổng đài Hipath 4000

Tủ AP Hipath 4000

Các loại card giao tiếp cho tổng đài Hipath 4000

Các loại card giao tiếp cho tổng đài Hipath 4000 – card ngoại vi (trung kế/ thuê bao) thông dụng cho HiPath 4000 bao gồm:

Các loại card giao tiếp cho tổng đài Hipath 4000

DIUT2 – Các loại card giao tiếp cho tổng đài Hipath 4000

DIUT2 cung cấp hai giao diện 2Mbps (E1) kết nối với mạng công cộng hay các hệ thống khác. Mỗi giao diện E1 cho 30 kênh kết nối đồng thời. DIUN2 hỗ trợ các loại báo hiệu MFC R2, ISDN (DSS1), QSIG và CorNet-N (chuẩn riêng của Siemens cho phép kết nối đồng nhất nhiều hệ thống HiPath).

DIUT2 cung cấp hai giao diện G.703 120 Ohm ở mặt trước cho phép kết nối thẳng vào các thiết bị truyền dẫn. Các bộ chuyển đổi cho cáp đồng đồng trục G.703 75Ohm và cáp quang cũng có thể được cung cấp.

STMD2 – Các loại card giao tiếp cho tổng đài Hipath 4000

STMD2 cung cấp 8 giao diện ISDN S0 (2B+D) cho các thiết bị đầu cuối ISDN hoặc kết nối với mạng ISDN công cộng hay kết nối mạng với các hệ thống khác (sử dụng QSIG, CorNet-N).

TMANI – Các loại card giao tiếp cho tổng đài Hipath 4000

TMANI cung cấp 8 giao diện trung kế tương tự hai dây báo hiệu mạch vòng cho kết nối với mạng điện thoại công cộng PSTN. TMANI có khả năng nhận biết các xung tính cước 12KHz, 16KHz, 50Hz và tín hiệu đảo cực. TMANI cũng hỗ trợ khả năng gọi vào trực tiếp bằng DTMF (pseudo-DID).

TMEW2 – Các loại card giao tiếp cho tổng đài Hipath 4000

TMEW2 cung cấp 4 giao diện trung kế tie-line E&M, 2W/4W, các kiểu báo hiệu I-V, cho kết nối với các hệ thống PABX khác, hỗ trợ gọi vào trực tiếp DID.

SLMO2 – Các loại card giao tiếp cho tổng đài Hipath 4000

SLMO2 cung cấp 24 cổng giao diện thuê bao số Up0/e (chuẩn riêng của Siemens). Mỗi giao diện Up0/e (1 đôi dây) cho phép đồng thời 2 kênh kết nối (2B+D) cho phép nhiều cấu hình sử dụng linh hoạt: 2 máy số hoặc 1 máy số và một máy tương tự hoặc thiết bị ISDN.

SLMAE – Các loại card giao tiếp cho tổng đài Hipath 4000

SLMAE cung cấp 24 cổng giao diện thuê bao tương tự hai dây báo hiệu mạch vòng cho các máy điện thoại thường, máy fax/ modem tương tự với đường dây thuê bao đến hàng chục km. SLMAE hỗ trợ trức năng hiển thị số chủ gọi trên màn hình điện thoại tương tự và tính năng Message Waiting Indication (MWI)

SIUX2 – Các loại card giao tiếp cho tổng đài Hipath 4000

SIUX2 cung cấp 8 bộ thu phát báo hiệu DTMF hoặc MFC để tăng cường năng lực xử lý báo hiệu cho phần SIU trung tâm trên môđun RTM ở CSPCI.

SLC24 – Các loại card giao tiếp cho tổng đài Hipath 4000

SLC24 cung cấp 24 cổng giao diện Up0/e cho các trạm gốc (Base Station) cho các đầu cuối không dây kỹ thuật số theo chuẩn DECT/GAP.

TMOM2

TMOM2 cung cấp 4 cổng giao diện trung kế đa năng, cho phép kết nối với các thiết bị thông báo, hệ thống phát thanh công cộng (Public Annoucement), hệ thống nhắn tin vô tuyến (radio paging) và một số ứng dụng khác.

STMI2 – Các loại card giao tiếp cho tổng đài Hipath 4000

STMI2 cho truy cập tính năng HiPath (HiPath Feature Access – HFA) cho phép kết nối các thiết bị đầu cuối IP (điện thoại IP hoặc phần mềm điện thoại IP trên máy tính) với HiPath 4000. STMI2 cho phép 240 đầu cuối IP đăng ký với 120 kênh truy cập đồng thời từ mạng IP tới HiPath 4000.

STMI2 cho kết nối mạng qua IP (IP trunking) với các hệ thống HiPath khác, cho phép đồng thời tới 100 kênh từ HiPath 4000 vào mạng IP tới các hệ thống khác

STMI2 cho kết nối tủ ngoại vi phân tán qua IP (IPDA), cung cấp tới 100 kênh truy cập đồng thời từ các khối ngoại vi phân tán về trung tâm.

Tin liên quan đến tổng đài Siemens Hipath 4000

Thông số kĩ thuật tổng đài Siemens Hipath 4000

Cấu trúc hệ thống tổng đài Siemens Hipath 4000

Linh kiện thay thế cho tổng đài Siemens Hipath 4000

Comments are closed.

Hotline 0975.136.888