25 Tháng Ba, 2016
Card Tổng đài Siemens Hipath 3550

Card Tổng đài Siemens Hipath 3550

Cấu trúc hệ thống HiPath 3550, Card Tổng đài Siemens Hipath 3550 HiPath 3550 bao gồm một tủ cơ bản (basic cabinet/ subrack) với card điều […]

Hotline 0975.136.888