OpenScape Hipath 4000, Tổng đài OpenScape 4000,

Hệ thống OpenScape Hipath 4000 của Unify Đức,

Openscape 4000 giải pháp tổng đài lớn của Unify

Hiển thị kết quả duy nhất