Triviets cung cấp dịch vụ tổng đài Siemens Unify

Triviets tập trung phục vụ khách hàng.

Triviets luôn nỗ lực để cung cấp các sản phẩm dịch vụ tốt hơn, chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghệ phù hợp nhất cho khách hàng. Mang lại các giá trị gia tăng tạo hiệu quả cao trong hoạt động quản lý, kinh doanh.


Tên công ty : Công ty TNHH đầu tư công nghệ Trí Việt (TrivietS)

Địa chỉ : 30 - Phạm Văn Đồng - Hà Nội

Email : [email protected]

Website: http://triviets.com.vn

Website: https://linhkientongdai.com.vn

Tel: 024.6 297 0880 - 0975170136